Privātuma politika

Latvijas Neredzīgo sporta savienības tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“). 

 Kas ir sīkdatne?

 Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

 Latvijas Neredzīgo sporta savienības  (LNSS) tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos: 

  •  vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
     

 Kā izslēgt sīkdatnes?

 Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.


 

Latvijas Neredzīgo sporta savienības fizisko personu datu apstrādes noteikumi

 

  1. Kādi dati tiek apstrādāti    

Sportistu, treneru, darbinieku, Valdes, Izpildkomitejas pārstāvju un brīvprātīgo darbinieku – fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, pases un/vai ID kartes kopijas, sportistu licences un starptautiski reģistrētas sportistu ID kartes (turpmāk - Dati).  

  1.  Datu apstrādes nolūks 

Dati tiek apstrādāti, lai administrētu pušu savstarpējās attiecības saistībā ar Biedrības darbību un uzdevumiem – pieteikt dalībniekus vietējām un starptautiskām sacensībām, izmaksāt atalgojumu, izmaksāt komandējumu dienas naudas, veikt dalībnieku apdrošināšanu, pasūtīt lidojumu biļetes, ārzemju vīzas sagatavošanai un tml. Lai realizētu biedrības mērķus, uzdevumus un likumīgās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvību, Dati var tikt nodoti trešajām personām – vietējo un starptautisko sacensību organizatoriem, ja to pieprasa sacensību Nolikums, antidopinga aģentūrām, sporta ārstu, fizioterapeitu vajadzībām, ar kuriem Biedrībai ir noslēgti Līgumi. Grāmatvedības firmai SIA “7A grāmatvedības birojs”, kas sniedz Biedrībai pakalpojumu uz Līguma pamata. Valsts un pašvaldību iestādēm pamatojoties uz noslēgtiem Līgumiem par sadarbību, finansējuma pieprasījumiem un atskaitēm. Ja Dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks prasīta fiziskās personas – datu subjekta piekrišana datu apstrādei.  

  1.  Piekļuve Datiem un to glabāšana 

Dati tiek ierakstīti darba, brīvprātīgos un sadarbības līgumos, kuri tiek glabāti slēgtā dokumentu skapī un/vai slēgtā arhīva telpā, kur pieeja ir tikai Biedrības vadībai un pilnvarotai personai – grāmatvedei. Dati ir ģenerālsekretāra Biedrības datorā Microsoft Office programmā, programmai ir pieeja tikai Biedrības vadībai, piekļuve aizsargāta ar drošu paroli. Dati var tikt ierakstīti elektroniski – ārējā Cietā diskā, kas aizsargāts ar drošu paroli, kam piekļuve ir tikai Biedrības vadībai.   

  1.  Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.  

  1.  Datu glabāšanas ilgums 

Dati tiek glabāti - brīvprātīgos un sadarbības līgumos noteikto darbības laiku, darba līgumi tiek glabāti normatīvajos aktos paredzētajā termiņā un kārtībā, pēc tam Dati tiek dzēsti. 

 

  1.  Datu subjekta tiesības  

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar Biedrības darbību, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības. 

  1.  Latvijas Neredzīgo sporta savienības kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Braila iela 3, Rīga, LV 1024, Latvija. Tālrunis: 27010772, 28243848 e-pasta adrese: lnsssports@gmail.com