26.09.2019 20:10

Pasākums bērniem no RPBJC un cilvēkiem ar redzes traucējumiem


Otrdien 1. oktobrī, Sociālā sporta aģentūra rīko iepazīšanās nodarbību bērniem no Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu centra (turpmāk- RPBJC) un cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Programmas mērķis ir iepazīstināt visus interesentus ar džudo sporta veida vēsturi, tradīcijām, filozofiju. Parādīt džudo sporta veidu (tajā skaitā Ukemi krišanas tehnikas) kā vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanas līdzekli. Ieinteresēt bērnus no RPBJC nodarboties ar sportu un ar mentor palīdzību integrēt bērnus sabiedrībā.

Pasākuma programma:
14:30-14:35
1. SSA mērķi un plānotie rezultāti;
2. Sporta nodarbības efektivitāte un nepieciešamība turpmākā attīstībā;
3. Pasākuma plāns.

14:35-15:05
1. Paraugdemonstrējumi;
2. Treniņu efektivitāte un metodika dažādiem vecumiem un sagatavotības līmeņiem;
3. Personīgā pieredze.

15:05-15:35
1. Paraugdemonstrējumi
2. Mērķu izvirzīšana un pakāpeniskuma ievērošana apmācības procesā;
3. Krišanas tehnikas apmācības metodika.

15:35-15:50
1. Kafijas pauze;
2. Atbildes uz jautājumiem; 
3. Kontaktu iegūšana.
 
Pasākums notiek sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” un pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam (ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”)