Arhīvs

16.02.2015 11:10

Aicinām


Aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus!

„DAUDZVEIDO SAVU RĪTDIENU!” 

Apmācības notiks:2015.gada 06.-08.martsLatgales reģionā, viesu namā „Rāznas līcis” (http://www.raznaslicis.lv/), Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā. Apmācību mērķis: Veicināt jauniešu mērķu un ideju īstenošanu, veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu sadarbību un sniedzot atbalstu personiskās izaugsmes attīstībā. 

Apmācību uzdevumi: 

-  iedrošināt un radīt jauniešiem telpu, kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz šim nezināmo

-  radīt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām un pamatprincipiem

-  iesaistīt neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē

-  veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei 

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa).Apmācībās paredzēti 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi.  

Apmācības vadīs: Gunta Kelle, Normunds Pīlips, Rudīte Muraševa  

Piesakies apmācībām, izpildot pieteikuma anketu http://ejuz.lv/audzveidoitdienuatgale      līdz 2015. gada 23. februārim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 25. februārim (ieskaitot)

 Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem. 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani 

Mudīte Kiseļova 

Latgales reģionālā koordinatore 

tālr.: 26467137 

mudite.kiselova@gmail.com  

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. 

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv.